•  

  מהו פקדון שקלי?
  פקדון שקלי הנו אפיק השקעה על פיו קיימת התחייבות של הבנק לשלם למפקיד ריבית ו/ או הצמדה , על פי תנאי הפקדון.  
  יתרונות:
  -מגוון רב של מוצרים.
  -אפשרות לבצע הפקדה ופירעון ללא עמלות.
  -תנאי הפקדון הנם הבטחה חוזית לאורך כל תקופות הפקדון, ללא תלות בתנודות של היצע וביקוש.
  -מסלולי השקעה: הצמדה לריבית בסיסית, הצמדה למדד המחירים לצרכן, הצמדה למט"ח.
  -ניתן להתאים את הפיקדון הנבחר למצב הכלכלי או לתחזיות הכלכליות עליהן מתבסס כל לקוח תוך אפשרות לקביעת הרווחים 
  מראש ע"י הבחירה בריבית קבועה.
  -אפשרות לשינוי הסכום, הזמן ומספר החידושים בכל תחנה.
  -הבטחת קרן בפקדונות שאינם צמודים.

  הפקדונות של בנק מסד:

  פקדונות בריבית קבועה
  פקדונות בריבית משתנה
  פקדונות ברירה

   

  מט"ח:
  פקדונות מט"ח
  חסכון בתשלומים חודשיים