• מסך מידע ני"ע נועד לספק את כל המידע הקיים אודות ני"ע (מניות בישראל, בארה"ב ובאירופה, תעודות סל בישראל)  ו–ETF  בארה"ב ובאירופה,  אג"ח בישראל קונצרני  + ממשלתי , קרן נאמנות בישראל, מדדים בישראל ובעולם, נגזרים בישראל ואופציות על מניות בארה"ב + פונקציונאליות של מסחר.

  אזור ה-  SNAPSHOT הוא היצג גרפי של נתונים אודות נייר או מדד. האזור מתמצת בצורה חכמה ואפקטיבית פרמטרים משמעותיים באופן שמאפשר למשתמש להסיק תובנות מהירות ובעלות ערך.

  אזור הנתונים מרכז עבור המשתמש את נתוני המפתח אודות המניה או המדד. האזור משלב בין מידע מהמסחר היומי, מידע כללי ומידע על יחסים ומכפילים פיננסים.

  גרף ני"ע/מדד בזמן אמת מקצועי וחדשני. לצד מידע תוך יומי, הגרף מספק גם מבט מעמיק לתוך היסטורית המחירים ומידע על הנתונים המשמעותיים בטווח של עד 5 שנים אחורה. כמו כן הגרף מספק מידע אודות האירועים שהתרחשו בנייר בשנה האחרונה. באפשרות המשתמש לשנות בקלות את מסגרות הזמן, לכתוב הערות על הגרף ולהדפיס או להוריד את תמונת הגרף למחשב.

  גרף ניתוח טכני בזמן אמת, חדש ומתקדם מאפשר למשתמש לזהות תבניות התנהגות ודפוסים בני"ע או במדד ע"י בחירת סוג גרף, שימוש במבחר רב של אינדיקטורים טכניים, בחירה ברזולוציות זמן שונות ושימוש בכלי ציור שונים כגון: פיבונאצ'י. באמצעות הכלי ניתן לנתח כל סוג של ני"ע, לרבות אופציות מעו"ף.

  אזור בעלי עניין מספק למשתמש ערך מוסף על ידי כך שהוא מרכז את המידע החשוב אודות בעלי עניין בני"ע. האזור מציג את התפלגות האחזקות בני"ע ואת התנועות שבצעו בעלי העניין בני"ע, לרבות: תאריך, סוג הפעולה, כמות ושער.

   גרף דו"חות כספיים מתמצת את הנתונים העיקריים מתוך הדו"חות הכספיים של החברה בחיתוך לפי: תצוגה רבעונית, שנתית ורבעונית + שנתית.

  סורק ניירות ערך מציג רשימה של ניירות ערך על פי סוג (מניה, קרן, אג"ח וכו'), ומאפשר לצמצם את הרשימה לפי תתי נושאים. 
  הסורק מאפשר איתור קבוצה או נייר ערך המתאים לצרכי ההשקעה של המשתמש, זאת על פי פרמטרים וחיתוכים היוצרים סינון חכם של הרשימה ע"פ בחירתו של המשתמש

  תיק ני"ע למעקב