• מוקד קופות גמל וקרנות

  ,עמיתים יקרים

  החל מ- 01/01/2018 הבנק הבינלאומי מפסיק לתת שירותי תפעול לחברת "מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ".
  לגבי  קופות הגמל " רשף קופת גמל לתגמולים" ו" הילה קופת גמל לתגמולים ולפיצויים". 
  מידע באתר כאן ימשיך להיות מוצג עד 20/02/2018.
  מידע נרחב אודות הקופות מופיע באתר: https://www.menoramivt.co.il

   

  מספרי הטלפון של המוקד הטלפוני לעמיתים:
  קופות גל וכלנית    03-7706062
  קופת הגומל          03-7706063
  קופות מקור          03-7706060
   

  פרטים נוספים ניתן לקבל באתר : https://www.galgemel.com