• תשלומים למשרדי הממשלה:
  משרד התחבורה, משרד החוץ, משרד האוצר, משרד הבריאות, משרד המשפטים, משרד התקשורת, משרד הפנים, משרד התעשייה המסחר והתעסוקה, רשות המיסים בישראל, המוסזד לביטוח לאומי, מינהל מקרקרעי ישראל ומשטרת ישראל.

  ביצוע תשלומים:
  הכניסה לשירות תבוצע מהחשבון האישי באמצעות הקשה על לחצן "ניהול חשבון" > קטגוריית "תשלומים".
  *ביצוע התשלום יתאפשר למנויים באינטרנט ברמת שירות שלישית ומעלה.

  בתשלום למוסדות יש להקיש על לחצן "תשלום לבזק" או תשלום לחברת חשמל" במסך המוצג יש להקיש את פרטי התשלום, כפי שמופיע בחלקה התחתון של הודעת הזיכוי, בסיום הפעולה יוקרן מסך אישור.
  התשלום יתבצע באמצעות חיוב חשבון העו"ש.

  בתשלום למשרדי ממשלה יש להקיש על הלחצן המתאים לפי שובר התשלום ומתבצע קישור לאתר התשלומים הממשלתי.
  יש לבחור את המשרד הרלבנטי לביצוע התשלום ולמלא פרטים עפ"י ההנחיות (בסיום הפעולה מתקבל "מספר תשלום" אסמכתא).
  קיימת אפשרות בחירה באמצעי התשלום בין חיוב חשבון העו"ש לחיוב כרטיס אשראי.
  ניתן לבצע תשלום באמצעות כניסה לאתר תשלומים ממשלתיים.

  לתשומת ליבך:
  התשלום יתבצע בכפוף לקיום יתרה מספקת בחשבון העו"ש.
  בתשלומים לחברת חשמל/ בזק הסכום המרבי לתשלום חשבון אחד הנו 6,000 ש"ח.
  בתשלומים למשרדי ממשלה הסכום המרבי לתשלום אחד הנו 1,000,000 ש"ח.