• מהו חוק הסליקה אלקטרונית של שיקים, התשע"ו-2016, ואיך הוא מסייע לי?
  החוק מאפשר מעבר מסליקה פיזית של שיקים לסליקה אלקטרונית, באמצעות עצירת השיקים בבנק המציג (הבנק הגובה) והעברה של צילומי השיקים לבנק הנמשך, כחלופה לשינוע פיזי של השיק מהבנק המציג לבנק של כותב השיק.  לאור עצירת השיק בבנק המציג נקרא התהליך גם "עיצור שיקים".
  בזכות החוק לקוחות יכולים להפקיד שיקים באמצעות האפליקציה בסלולר, ללא צורך בהגעה לסניף.
    
  מדוע נוצר התהליך של עיצור שיקים/הדמיית שיקים?
  השימוש בשיקים תופס נפח משמעותי מאמצעי התשלום בארץ. התהליך החדש משדרג את תהליכי הסליקה תוך שימוש בטכנולוגיות חדשות, ובכך תהליך סליקת השיקים הופך יעיל יותר הן לבנקים והן ללקוחות.
    
  האם התהליך החדש כולל את כלל השיקים ואת כלל הבנקים?
  התהליך החדש כולל את כל השיקים הנקובים בשקלים חדשים, ומשוכים על כל הבנקים בארץ .
    
  כיצד התהליך של עיצור שיקים משפיע עליי?
  כאשר תקבל שיק תוכל להמשיך להפקידו בסניף או בעמדות להפקדת שיקים, אך גם תוכל להפקיד  שיקים באמצעות האפליקציה של הבנק,  (למעט שיקים המשוכים על בנקים ברשות הפלשתינאית). במקרה שתפקיד שיק והשיק יחזור – גם אם ההפקדה בוצעה בבנק, לא תקבל את השיק בחזרה.

  במקום זאת יעמדו בפניך החלופות הבאות:

  • לבקש מהבנק להפקיד את השיק בשנית, אם לא קיימת מניעה לכך.
  • לפנות לאדם שנתן לך את השיק לקבלת תשלום חלופי.
  • לבקש מהבנק מסמך הנקרא "פלט שיק ממוחשב" או להפיק פלט כאמור באמצעות אתר האינטרנט  של הבנק. לאחר קבלת הפלט לא תוכל להפקיד את השיק בשנית או להעבירו לצד שלישי. 

  מהו פלט שיק ממוחשב?
  פלט שיק ממוחשב מהווה חלופה לשיק שסורב ולא ניתן להציגו בשנית, או שהלקוח אינו מעוניין להציגו בשנית.
  הפלט כולל את תמונת השיק ואת סיבות ההחזרה, וניתן להפיקו באמצעות אתר האינטרנט של הבנק ובכל אחד מסניפי הבנק.
  הפלט ייחשב לשיק, למעט לעניין האפשרות להצגתו בשנית, ויהווה ראיה קבילה להוכחת אמיתות תוכנו בכל הליך משפטי. 
    
  מה התועלות עבורי בתהליך החדש? 
  בתהליך החדש תוכל להפקיד באמצעות האפליקציה הבנקאית שיקים המשוכים על כל אחד מהבנקים בישראל. בנוסף בכל מקרה ששיק כלשהו שהפקדת בבנק חזר – אם הנך מנוי לשירות טלפוני תוכל לתת הוראה טלפונית להפקידו מחדש, ואם אינך מעוניין בהפקדתו מחדש תוכל להפיק "פלט של שיק ממוחשב" באינטרנט.
    
  האם אני נדרש לעשות משהו שונה?
  אם אינך רוצה, אינך חייב לשנות את אופן ההתנהלות שלך בשיקים. אולם, התהליך החדש מאפשר לך אפשרות בחירה בין הגעה לסניף הבנק לצורך הפקדת שיקים, לבין הפקדה באמצעות האפליקציה.
  אם תבחר שלא להפקיד השיקים אצל הפקיד, תוזיל את עלות ההפקדה, שכן הפקדה אלקטרונית נחשבת פעולה בערוץ ישיר.
    
  האם ניתן להפקיד כל שיק באמצעות האפליקציה של הבנק?
  באמצעות האפליקציה של הבנק ניתן להפקיד אך ורק שיקים העונים לכל התבחינים הבאים:

  • השיק משורטט (נושא "קרוס" )
  • השיק אינו ניתן להעברה (השיק נושא את המילים "למוטב בלבד", "לא סחיר" "אינו ניתן להעברה" וכיו"ב')
  • סכום השיק אינו עולה על 20,000 ₪
  • השיק משוך על בנק בארץ  (לא כולל בנקים ברשות הפלשתינאית).

   כיצד החוק משפיע על שיקים דחויים?
  החוק אינו משפיע על שיקים דחויים, היות והשינוי בא לידי ביטוי רק במועד בו השיק מוצג בין הבנקים. 
  לכן שיקים דחויים יש להמשיך ולהפקיד בבנק כמקובל עד כה.
   
  האם חוק הסליקה אלקטרונית של שיקים התשע"ו- 2016 מהווה פתרון דיגיטלי שהינו חלופה לשיקים?
  לא. השיק הפיזי עדיין ימשיך להתקיים, וניתן להמשיך לכתוב שיקים ולמסרם למוטבים. החוק משנה את תהליך הסליקה בין הבנקים, מייתר את הצורך בשינוע השיקים בין הבנקים, ומשכך מאפשר גם ללקוחות להפקיד את השיק ע"י צילומו באפליקציה, ללא צורך למסרו פיזית לבנק.
  כמו כן החוק משנה את תהליך הטיפול בשיק שסורב .
    
  עד כה אם הופקד שיק וחזר והתברר שהיו טעות בפרטים על השיק או שהיו חסרים פרטים (כגון: העדר חתימה בצד התיקון, סכום בספרות לא מתאים למילים וכיוב') ניתן היה לתקן השיק ולהפקידו מחדש. האם ניתן יהיה לעשות זאת גם עכשיו?
  לא ניתן לעשות תיקונים על פני שיק שהופקד וחזר בשל פגם טכני בשיק. לפיכך באחריותך לבדוק תקינות השיק טרם הפקדתו. אם יופקד שיק והוא יוחזר לאחר שהתגלו בו פגמים טכניים – לא ניתן יהיה להציגו בשנית.