• כיצד תפקיד שיק במכשיר הנייד?

  • היכנס לאפליקציית מסד ובחר בפעולה "הפקדת שיק" מתפריט פעולות או מתפריט תנועות עו"ש => פעולות עו"ש.
  • הזן את סכום השיק ומספר הטלפון למשלוח הודעה במקרה של דחיית ההפקדה
  • צלם את חזית וגב השיק ישירות מהאפליקציה
   לפני צילום השיק יש לוודא:
   שהשיק הינו "למוטב בלבד"
   שישנה חתימה בגב השיק
   שתאריך השיק להיום או לתאריך מוקדם יותר

  * שמור ברשותך את השיק.
  * עקוב אחר סטאטוס הפקדת השיק במסך "פירוט/ביטול הוראות" באפליקציה/באתר.

  מי יכול ליהנות משירות הפקדת שיק בסלולר?

  • פעולת הפקדת שיק בסלולר זמינה לכלל לקוחות הקבוצה באפליקציית הבנק.
  • הפעולה תתאפשר ללקוחות המנויים לאתר האון ליין בעלי רמת הרשאה לפעילות.
  • אין צורך להירשם לשירות והוא יתאפשר אוטומטית לרמת שירות זו עם שדרוג האפליקציה לגרסה העדכנית.

  לאלו חשבונות ניתן להפקיד שיקים באמצעות שירות הפקדת שיק בסלולר?
  ניתן להפקיד באמצעות הסלולר שיק לחשבון הלקוח בלבד.

  האם ניתן להפקיד שיקים של בנקים אחרים?
  ניתן להפקיד שיק המשוך על בנקים בישראל.

  אלו שיקים ניתן להפקיד בשירות?

  • שיקים במטבע ישראלי.
  • שיק משורטט לא סחיר בלבד ("למוטב בלבד") הנושא היסב בודד של המוטב בגב השיק.
  • ניתן להפקיד שיק "מזומן" כאשר תאריך הפירעון חל ביום ההפקדה או מוקדם יותר לפי ימי עסקים של הפקדת שיק בסלולר.

  מה לעשות עם השיק לאחר שהופקד באפליקציה?
  עליך לשמור את השיק עד לקבלת זיכוי מלא ולפחות לתקופה של 30 ימים מיום הפקדת השיק.

  האם קיימת מגבלה בסכום ובמספר השיקים שניתן להפקיד באמצעות השירות?

  • ניתן להפקיד בפעולה אחת שיק בודד עד לסכום של 20,000 ש"ח.
  • ניתן להפקיד ביום עסקים מספר שיקים בפעולות נפרדות עד לסכום כולל של 50,000 ש"ח.
  • ניתן להפקיד באפליקציה מספר שיקים בחודש קלנדרי עד לסכום כולל של 100,000 ש"ח.

  השיק חזר - האם ניתן להפקידו בשנית באמצעות האפליקציה?
  כן, הינך רשאי להפקידו בשנית באפליקציה, אך עליך לוודא לפני ביצוע ההפקדה כי סיבת ההחזרה טופלה.
  במקרה של קבלת הודעה על החזרת השיק, וככל שהנך זכאי לכך, בכפוף לזכויות הבנק, תוכל  לגשת  לסניף הבנק לקבלת פלט שיק שסורב (בו תצוין סיבת החזרת השיק ושם הבנק הגובה), כנגד מסירת טופס השיק או אישור השמדתו. הבנק רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לסרב לבקשתך להפיק פלט שיק ממוחשב ו/או למסור לך פלט שיק בגינו, בהתאם להסכמים ביניכם ובכפוף להוראות כל דין.
  לאחר הפקת הפלט לא יהיה ניתן להפקיד את השיק בשנית.

  מהו פלט?
  פלט הוא מסמך מהבנק אשר מחליף את השיק הפיזי ומשמש ראיה קבילה בהליך משפטי.
  על מנת לקבל את הפלט, עליך למסור את השיק שחזר באחד מסניפי הבינלאומי או להשמידו.
  תשומת לב: לאחר הנפקת הפלט ע"י הבנק, לא ניתן יהיה להפקיד בשנית את השיק.

  עד איזו שעה ייחשב יום עסקים להפקדת שיקים באמצעות האפליקציה?

  ראשון עד חמישי - עד השעה 17:30.
  ימי שישי וערבי חג - עד השעה 12:00.
  פעולה שתבוצע לאחר השעות לעיל, תיחשב כפעולה שבוצעה ביום העסקים העוקב.

  מהי העמלה שתיגבה בגין פעולת הפקדת שיק בסלולר?

  • עבור יחידים ועסקים קטנים - עבור כל 20 שיקים שבוצעו באותו יום עסקים לעניין הפקדת שיקים, תחויב בעמלת ערוץ ישיר.
  • עבור עסקים גדולים - עבור כל 20 שיקים שבוצעו באותו יום עסקים לעניין הפקדת שיקים, תחויב בעמלת דנ"ח שורה.