• סניפומט בכל מקום, בכל שעה, זמין ונוח עבורך: 

  • משיכת מזומנים
  • בירור יתרה 

     עמדת הלקוח לשירות עצמי תדאג שתשאר מעודכן, בכל מקום ובכל זמן. השירותים הניתנים בעמדת הלקוח:  

  • שערוך כללי ללקוח: פקדונות, תוכניות חסכון, ני"ע ועוד
  • הדפסת תצלומי שיקים
  • קנייה ומכירה של פח"ק
  • הודעות ביצוע ממס"ב
  • אישור על ניכוי מס במקור
  • אישורי יתרות 
  • יתרות בקופ"ג
  • פירוט גביית עמלות 
  • פירוט תשלומים שבוצעו באמצעות האינטרנט או בסניף
  • הנפקת קוד זיהוי טלפוני חדש
  • חישוב מספר זה"ב (קוד IBAN)

  מעטפות השירות המופקדות בתיבת השירות העצמי מאפשרות לך להעביר לסניפך הוראות:

  • הפקדות שיקים 
  • ביצוע תשלום באמצעות שובר 
  • העברה מחשבון לחשבון 
  • מתן הוראות שונות לסניפך (הזמנת פנקסי שיקים, הפקדה לפקדונות שקליים וכו')