בתנאי ההלוואה, שיעור הריבית ושאר ההטבות עשויים לחול שינויים מעת לעת בהתאם להחלטת הבנק, למצב בשוק ההון והוראות החוק.

מתן ההלוואה נתון לשיקול הבנק.ריבית הפריים נכון ליום 18.05.20 הינה 1.6%.

אי עמידה בפירעון ההלוואות עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

 

${loading}