כל ההטבות לסטודנטים המנהלים חשבון עו"ש סטודנט בבנק מסד. ההצטרפות למועדון סטודנט עד גיל 35. הנפקת כרטיס אשראי כפופה לאישור סניף הבנק וישראכרט. בתנאי ההלוואות, שיעור הריבית ושאר ההטבות עשויים לחול שינויים מעת לעת בהתאם להחלטת הבנק, למצב בשוק ההון והוראות החוק. כל האמור אינו בגדר של ייעוץ השקעה, המלצה ו/או חוות דעת, אלא נועד לשמש הבהרה והסברה בלבד ואינו מהווה תחליף למידע אישי הניתן בסניף הבנק וכפוף להוראות החוק. מתן ההלוואות נתון לשיקול הבנק. הבנק רשאי להפסיק את תנאי המבצע ו/או להפסיקו בכל עת. *המענק הינו בסך 250 ש"ח בכל שנה, במהלך 4 שנים. **שכר הלימוד בגובה 12,000 ש"ח.*** תקופת ההחזר לבחירתך מחודשיים ועד שנתיים. ****גובה ערבות בנקאית לשכר דירה בסכום של עד 15,000 ש"ח.
ריבית הפריים נכון ל- 30.11.2018 היא 1.75%.

*קבלת האשראי מותנית בהגשת בקשה לבנק ובאישורה על ידו לפי שיקול דעתו הבלעדי ובכפוף לתנאיו.

אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. 

 

${loading}