כל ההטבות לסטודנטים המנהלים חשבון עו"ש סטודנט בבנק מסד. ההצטרפות למועדון סטודנט עד גיל 35. הנפקת כרטיס אשראי כפופה לאישור סניף הבנק וישראכרט. בתנאי ההלוואות, שיעור הריבית ושאר ההטבות עשויים לחול שינויים מעת לעת בהתאם להחלטת הבנק, למצב בשוק ההון והוראות החוק. כל האמור אינו בגדר של ייעוץ השקעה, המלצה ו/או חוות דעת, אלא נועד לשמש הבהרה והסברה בלבד ואינו מהווה תחליף למידע אישי הניתן בסניף הבנק וכפוף להוראות החוק. מתן ההלוואות נתון לשיקול הבנק. הבנק רשאי להפסיק את תנאי המבצע ו/או להפסיקו בכל עת. *המענק הינו בסך 250 ש"ח בכל שנה, במהלך 4 שנים, מותנה בשימוש שנתי של מינימום 10 חיובים חודשיים לאורך השנה בכרטיס אשראי. **שכר הלימוד בגובה 12,000 ש"ח.*** תקופת ההחזר לבחירתך מחודשיים ועד שנתיים. ניתן לפרוע את ההלוואה בכל עת וללא קנסות.
 ****ערבות עד לסכום של עד 15,000 ש"ח. ריבית הפריים נכון ליום זה היא 1.75%.

*קבלת האשראי מותנית בהגשת בקשה לבנק ובאישורה על ידו לפי שיקול דעתו הבלעדי ובכפוף לתנאיו.

אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. 

${loading}