• "מסד להשתלמות" - לחסוך היום ולצאת לשבתון בראש שקט - תוכנית חסכון ייחודית בבנק מסד לאנשי החינוך המאפשרת לך לחסוך בהוראת קבע חודשית.

  רק בתוכנית "מסד להשתלמות":

  •  חסכון ל- 6 שנים עם אפשרות יציאה מהתוכנית לאחר 3 שנות חסכון.
  •  מסלולי חסכון מגוונים לבחירתך: מדדי, שקלי בריבית משתנה ושקלי בריבית קבועה. 
  •  ריבית אטרקטיבית במיוחד.
  •  חסכון בהפקדות חודשיות בהוראת קבע החל מ- 350 ש"ח.
  •  בתום תקופת החסכון יהיה החוסך זכאי לקבלת הלוואה בסכום של עד *25,000 ש"ח בריבית המבוססת על ריבית הפריים.