התנאים הינם לגילאי 19-14. פתיחת חשבון בגיל 16-14 הינה באישור ההורים בלבד ובכפוף להצגת תעודת זהות של ההורה.

*הנפקת כרטיס האשראי ו/או כרטיס חיוב דיירקט הינה מגיל 16 ומותנית באישור ההורים, הבנק וחברת ישראכרט. הבנק רשאי לשנות את התנאים ו/או את

ההטבות או להפסיקם בכל עת וללא הודעה מוקדמת מראש. משיכת מזומנים תתאפשר במידעה ויש יתרה למשיכה.

${loading}