• פטור מתשלום עמלות פעולה
  פטור מפעולות שבוצעו על ידי פקיד או בערוץ ישיר לרבות עמלת מינימום חודשית

  פטור מעמלת הקצאת אשראי
  פטור מדמי כרטיס אשראי
  פטור מדמי כרטיס ”מקומי יותר” בכפוף לתנאי המועדון לכרטיסים:
  ויזה – בייסיק מקומי, בייסיק בינלאומי, בינלאומי
  ישראכארט – מקומי

  מסגרת משיכת יתר עד 2,500 ₪
  בריבית שנתית של פריים בלבד

  פנקס שיקים חינם
  פנקס שיקים רגיל אחד בשנה קלנדרית

  חשבון חייל – חשבון עו”ש ליחיד