• כרטיס אשמורת בתנופה
   כרטיס אשמורת המקנה לך מגוון הטבות, מבצעים והנחות ומעניק פטור מדמי כרטיס.
  • ליווי אישי
   ליווי אישי של המורה בייעוץ להשקעות לאורך כל הדרך.
   יש צורך בחתימה על הסכם יעוץ  בסניפי מסד.
  • הנחות והטבות
   הנחות והטבות בתוכניות חיסכון, פקדונות בשקלים, ניירות ערך ומטבע חוץ, ועוד מגוון הטבות.
  • הלוואה לרכישת רכב
   מימון עד 100% מהמחיר ועד 150,000 ש"ח**.