למעבירי משכורת בגובה 4000 ש"ח ומעלה.
מותנה בשימוש חודשי בכרטיסי אשראי בנקאי במינימום 2,500 ש"ח
בניכוי מס כחוק.  
( בפיקדון ניירות ערך החל מ- 150,000 ש"ח ).
בתנאי ההלוואות, שיעור הריבית ושאר ההטבות עשויים לחול שינויים מעת לעת בהתאם להחלטת הבנק, למצב בשוק ההון והוראות החוק.
​מתן ההלוואות נתון לשיקול הבנק. הבנק רשאי להפסיק את תנאי המבצע ו/או להפסיקו בכל עת.
אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

${loading}